• 28 Οκτωβρίου 2017
 • Κλωσσομηχανή
 • stop bullyling
 • 28 Οκτωβρίου 2017
 • stop bullyling
 • αλλάζω το σχολείο
 • Έκθεση φωτογραφίας
 • 28 Οκτωβρίου 2017
 • αλλάζω το σχολείο
 • Οχι στο ρατσισμό
 • Δενδροφύτευση
 • 28 Οκτωβρίου 2017
 • Έκθεση φωτογραφίας
Previous Next

minedugr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΑΛ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΛ

EPAL

Category: Εκδρομές

Στο Κάτω Νευροκόπι και στο Γραφείο της Δ/ντριας του ΕΠΑΛ Κάτω Νευροκοπίου σήμερα Πέμπτη,10 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ.πράξη 6/9-3-2022 της Δ/ντριας του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ τάξης στην Λευκάδα

στις 11-4-2022 σύμφωνα με την Υ.Α.20833/ΓΔ4/14-02-2020 (ΦΕΚ 456ΤΕΥΧΟΣ Β΄/13-2-2020). Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

KESIDIS TRAVEL

290 ΕΥΡΩ

2

TSAKIRIDIS TRAVEL

263 ΕΥΡΩ

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησε τις υποβληθείσες προσφορές και επέλεξε ομόφωνα  το τουριστικό γραφείο TSAKIRIDIS TRAVEL με κριτήριο επιλογής την καλύτερη οικονομική προσφορά.       

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                   ΤΑ ΜΕΛΗ

Msc. Τσελεπίδου Μαρία

Κωνσταντινίδης Σάββας

Λαιμοδέτη Σοφία

Μουζενίτοβ Ιωάννης

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction